Як швидко і гарантовано увійти в ІТ тестувальником?

З 2010 року Вінницька ІТ-Академія займається підготовкою айтішників із супроводом до працевлаштування кожного за п’ятьма основними спеціалізаціями: програмування, автоматизоване тестування, ручне тестування, веб-дизайн (UX/UI), проєктний менеджмент в ІТ.

Високого показника працевлаштованості ми досягаємо завдяки ефективній методиці організації навчання:

 • підготовка на вимоги ІТ-ринку і, виключно за затребуваними спеціалізаціями для початківців;

 • приблизно 20% теорії і для обдуманного її використання - 80% практики;

 • нічого зайвого - тільки необхідні для початківців знання і навички;

 • викладачі-практики, усі предмети і викладачі в контексті один одного;

 • атмосфера повноцінного занурення у реальні проєкти і мотивуюче середовище;

 • інтенсивне (4-6 днів/тиждень) навчання;

 • вивчення англійської мови протягом усього курсу підготовки (з використанням авторських онлайн-курсів та власної спеціалізованої бібліотеки;

 • спеціалізовані курси: 1) ТІ по підготовці до проходження технічного інтерв’ю, 2) з HR-ами по підготовці для проходження співбесід; 

 • організація стажування в командах (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів) на внутрішніх індустріальних проєктах для “прокачки” hard & soft skills кожного до рівня Strong Junior;

 • повна автоматизація процесу організації та супроводу навчання за допомогою CRM-системи - https://intita.com/.

 

Розуміючи обов'язки початківця мануального тестувальника і те, як зазвичай виглядає кар'єрний шлях тестувальника, ми розробили програму інтенсивної підготовки:

 

Модуль 1. Основи тестування

 • QA Engineer - хто це

 • Тестування - Що це і для чого

 • Валідація vs Верифікація

 • Принципи Тестування

 • Моделі: Інтеграційна, V - подібна, спіральна, каскадна

 • SDLC vs STLC

Модуль 2. Техніки тестування 

 • Види тестування

 • Піраміда тестування

 • Техніки Тест Дизайну

 • Тест Кейси

 • Чеклист

Модуль 3. Документація QA спеціаліста

 • Mind Map як інструмент тестування

 • MVP - що це?

 • Use case/User story 

Модуль 4. Менеджмент у тестуванні

 • Тест план/Тест Стратегія

 • Оцінювання

Модуль 5. Нефункціональне тестування

 • Postman та тестування API

 • Тестування продуктивності

Модуль 6. Design for QA’s

Figma

 • Інтерфейс Figma

 • Інструменти Figma

 • Прототипування сайту у Figma

 • Робота зі статичними елементами

 • Компоненти, як правильно робити компоненти

 • Сітка, направляючі, кратність 8

 • Оверлей і автолайаут

 • Анімація у Figma

UX/UI

 • Що таке UX/UI

 • User Map Flow. Малюємо переходи на сайті/додатку

 • Описуємо User Case

 • Программа X-mind. Створюємо карту переходів та карту сайту

Модуль 7. Frontend

Основи HTML5. Базові поняття необхідні для створення сайтів

 • Основи розмітки

 • Поняття блочних та строчних елементів

 • Типографія

 • Знайомство з медіа елементами

 • Форми

 • Практика + домашнє завдання

Каскадні таблиці стилів. CSS

 • Принцип створення та роботи каскадних таблиць стилів

 • Класи та селектори. Синтаксис та правила застосування

 • Базові стилі тексту

 • Верстка сайту за допомогою Flexbox та Grid

 • Адаптивна верстка

 • Медіа запити. Створення анімації

 • Bootstrap - css фреймворк

 • Предпроцесор SCSS. Основні поняття та принцип роботи 

 • Практика + домашнє завдання

Індивідуальний проєкт - Landing Page

Модуль 8. Бази даних

Основні поняття

 • призначення бази даних;

 • Основні поняття баз даних і систем управління базами даних

 • взаємодія СУБД з програмами

 • класифікація БД і функції СУБД

 • трирівнева модель організації БД

 • моделі даних (інфологічна, даталогічна, фізична)

 • ієрархічна модель представлення даних

 • мережева модель представлення даних

 • реляційна модель представлення даних

 • постреляційна модель представлення даних

 • багатовимірна модель представлення даних

 • об'єктно-орієнтована модель представлення даних

 • СУБД на основі інвертованих файлів

 • фізичний рівень зберігання даних та файлові системи

 • типи даних

 • термінологія БД

Структура реляційних баз даних

 • Відношення, атрибут, домен, кортеж, степінь, кардинальність

 • реляційна база даних, властивості відношень, ключі

Операції реляційної алгебри

 • Проекція

 • селекція

 • декартовий добуток

 • об’єднання

 • різниця

 • претин

 • З’єднання

Введення в SQL

 • Загальні відомості про мову SQL

 • команди модифікації даних

 • отримання даних з таблиць

Зв’язування відношень

 • кластеризація в базах даних

 • зв’язування таблиць

 • контроль цілісності зв’язків

Знайомство з СУБД MySQL

 • Основні характеристики MySQL

 • Інсталяція MySQL під Windows

 • опції налаштувань та

 • робота з командною стрічкою MySQL

 • DDL і DML в SQL

 • команди встановлення превілегій

 • створення, видалення, зміна та використання бази даних MySQL

SQL. Основні команди

 • робота з таблицями MySQL

 • створення таблиць MySQL

 • видалення таблиць MySQL

 • зміна таблиць MySQL

 • Кодування таблиць в консолі MySQL

 • Робота з таблицями MySQL за допомогою консолі

 • Підключення до БД.

 • Перегляд усіх доступних БД для користувача

 • Перегляд та вибір БД. Особливості роботи із запитами в консолі

 • типи данних в MySQL

 • Вимоги до пам’яті для різних типів стовпців

 • команди DML

 • вставка данних в таблиці MySQL

 • видалення даних з таблиці MySQL

 • зміна данних в таблицях MySQL

SQL. Основи роботи

 • Вибірка даних з таблиці MySQL

 • Агрегуючі функції

 • Вибірка даних з кількох (2-х 3-х) таблиць

 • Основні помилки при неправильному звязуванні кількох таблиць

 • Використання Аліасів до таблиць та колонок. Робота з аліасами

 • Об`єднання кількох запитів в один за допомогою UNION

 • Використання додаткових запитів у запитах.

 • Використання конструкції CASE у запитах на вибірку даних.

Нормалізація відношень

 • JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN

 • багатотабличні запити

З’єднання таблиць

 • Adjacency List модель

 • Версійність даних

 • Використання функції Update для оновлення даних

 • Використання функції Insert

 • Використання конструкції Insert Select

 • Використання функції Delete для видалення даних

 • перетворення таблиць та створення скриптів для редагування структури БД

Багатокористувацький доступ до даних

 • Транзакції

 • Рівні транзакцій

 • Блокування

Захист даних в БД

 • Забезпечення цілісності, безпеки даних

 • Захист від несанкціонованого доступу

Оптимізація реляційних запитів

 • Методи оптимізації

 • Stored procedures

Stored procedure

 • тригери

 • Представлення

Модуль 9. Інструмент для управління проектами

 • TestRail & Jira

 • Дефекти та написання баг-репортів

 • Priority vs Severity в баг-репортах

Модуль 10. Методології розробки програмного забезпечення

 • Waterfall Vs. Agile. 

 • Agile Vs Scrum. Тестування у Scrum

 • Scrum Vs. Kanban

Модуль 11. Git. Розподілена система керування та контролю версій файлів

 • Основні поняття

 • Початок роботи з Git

 • Базові команди

 • Практикум + домашнє завдання

Модуль 12. Командний проєкт

 • Написання ТЗ разом з дизайнерами, розробниками та проджект-менеджерами

 • Аналіз дизайну

 • Підготовка Тест плану

 • Створення Use cases/Test cases відповідно до ТЗ

 • Перевірка виконаних задач

Модуль 13. Підготовка та супровід до працевлаштування

 • Побудова індивідуального плану успішної ІТ кар’єри

 • Від резюме до персонального портфоліо

 • Джерела пошуку вакансій

 • Дослідження потреб працедавців та тенденцій ринку праці

 • Підготування до співбесід різних типів. Стресове інтерв'ю

 • Основи самопрезентації

 • Персональний бренд

 • Персональний план кар'єри

 • Ефективний імідж в Інтернеті

 • Подальший професійний розвиток та навчання впродовж життя

 • Ефективне працевлаштування

 • Психологія успіху

 • Постановка цілей. Психологія успішного розвитку особистості

 • Успіх у житті та розвитoк самооцінки

 • Підготовка до технічного інтерв’ю (практична сесія)

Модуль 14. English for QAs

 • Netiquette. How do I behave online   (negative prefixes)

 • Telephone talks. Cell phones

 • Writing letters

 • Business correspondence

 • Using the Internet

 • Social networking sites. Facebook.Google and questions

 • Computer games

 • Applying for a job

 • Curriculum vitae

 • CV

 • Interview. 

 • Communication. 

 • Advice. How to give and receive advice

 • Complaints

 • Handling issues

 • Conflict at work

 • How to build effective relationships in the workplace

 • Team building.Corporate culture

 • Motivation

 • Time management

 • IT business

 • E-commerce

 • Complex object

 • Advertising

 • Outsourcing vs. Outstaffing. Basic features  

 • Your Hard and Soft Skills. 

 • Proactivity vs. Reactivity – not simply buzzwords!  

 • Developing your self-presentation skills. Working on a structured talk. 

 • CV construction. 

 • HR interview preparation. 

 • Newcomer’s survival vocabulary

 • Jobs in IT. 

 • Cutting-edge languages you need to be familiar with 

 • Working in a Team. Do you think you can? 

 • Starting your career path abroad: reviewing possible conditions and glossary. 

 • Agile: basic notions.   

 • So You Want To Be A QA Professional?

 • Functional Testing. Types. Graphical user interface testing

 • Automatization principles understanding

 • Test cases development template samples 

 • How to Write a Test Plan Document from Scratch 

 • General Tips on How to Estimate Testing Efforts 

 • Business Analysis

 • Test Results Analysis and Reporting

 • Programming languages

 • Creating a website.  HTML. CSS

 • Operating systems

 • What is a Database?

 

Для відбору на навчання ми розробили спеціальні онлайн-модулі, які потенційні студенти мають пройти до старту навчання:

1. Вступ до програмування - https://intita.com/modules/1 

2. Англійська мова для початківців - https://intita.com/modules/322 

3. Елементарна математика - https://intita.com/modules/2 

Моніторячи проходження абітурієнтами даних онлайн модулів (швидкість, логіка виконання завдань тощо), робимо висновки про їх готовність до інтенсивного навчання (мотивація, базова підготовка, тайм-менеджмент тощо)

 

Для закріплення, поглиблення знань та навичок, які студент здобуває після кожного модулю передбачено практичне та домашнє завдання з подальшою його перевіркою та зворотнім зв’язком від викладача.

Інтенсивність навчання студента складає 4-5 разів на тиждень. Саме такий темп, на нашу думку, дає можливість студенту закріплювати здобуті навички з більшою ефективністю.

Робота на проєктах передбачає регулярні мітинги з ментором прєкту по 2 години кожна і самостійна робота студента над проєктом - 2 години щодня, 5 днів на тиждень. Разом проєктна навантаженість на студента складає - не менше 16 годин на тиждень.

Під час занять кожен студент має змогу взаємодіяти з викладачем, а також звернутись за консультацією в позаурочний час.
    Протягом роботи над проектами - мітинги з ментором проєкту тричі на тиждень.

Англійська мова вивчається протягом усього курсу навчання і передбачає регулярне щоденні заняття - 2 рази на тиждень в супроводі викладача, в інші дні тижня самостійне проходження онлайн-модулів на платформі. Крім того, комунікація на командному проєкті та документація по проєкту ведуться англійською мовою.

Організація навчання протягом усього періоду максимально наближена до організації робочих процесів в ІТ-індустрії і основний акцент на виконання проєктів і роботу в команді  (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів).

Коли вивчаєш щось нове, виникає відчуття розгубленості… Можна почитати спеціалізовану літературу, подивитися відео, але без практики на реальних проєктах та комунікації з досвідченими викладачами-практиками не обійтися. 

Вінницька ІТ-Академія рекомендує обрати спеціалізований курс - Manual QA. Викладачі-практики з багаторічним досвідом допоможуть систематизувати знання, а практика на реальних проєктах закріпить результат від отриманих теоретичних знань. Протягом навчального періоду ви отримаєте повний комплекс знань та навиків, необхідних для отримання своєї першої роботи в ІТ-індустрії - Manual QA Engineer.

Увага! Вивчення англійської мови входить у вартість курсу.
    Долучайся до мотивованої команди айтішників, які створюють якісні ІТ-продукти!
   

Реєструйся:

на офлайн навчання: https://ita.in.ua/   

на онлайн навчання: https://online.ita.in.ua/   

телефонуй: 067-431-19-21

 

І не забуваємо направляти усі свої сили і вільний час на допомогу українським захисникам! Підтримайте ініціативу Вінницької ІТ-Академії допомоги ЗСУ: https://mre.uspih.vn.ua/ Крім того, ми постійно виготовляємо патріотичні брендові футболки кошти з яких ідуть на виготовлення спеціальних сухпайків для українських захисників, які на передку - каталог футболок.

*ВАЖЛИВО - не користуйтесь російськими освітніми сервісами - список доповнюється постійно.

 

Ми у соцмережах:

YouTube

Facebook

Instagram

Telegram