Як гарантовано увійти в ІТ фронтенд-розробником?

З 2010 року Вінницька ІТ-Академія займається підготовкою айтішників із супроводом до працевлаштування кожного за п’ятьма основними спеціалізаціями: програмування, автоматизоване тестування, ручне тестування, веб-дизайн (UX/UI), проєктний менеджмент в ІТ.

 

Високого показника працевлаштованості ми досягаємо завдяки ефективній методиці організації навчання:

 • підготовка на вимоги ІТ-ринку і, виключно за затребуваними спеціалізаціями для початківців;

 • приблизно 20% теорії і для обдуманного її використання - 80% практики;

 • нічого зайвого - тільки необхідні для початківців знання і навички;

 • викладачі-практики, усі предмети і викладачі в контексті один одного;

 • атмосфера повноцінного занурення у реальні проєкти і мотивуюче середовище;

 • інтенсивне (4-6 днів/тиждень) навчання;

 • вивчення англійської мови протягом усього курсу підготовки (з використанням авторських онлайн-курсів та власної спеціалізованої бібліотеки;

 • спеціалізовані курси: 1) ТІ по підготовці до проходження технічного інтерв’ю, 2) з HR-ами по підготовці для проходження співбесід; 

 • організація стажування в командах (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів) на внутрішніх індустріальних проєктах для “прокачки” hard & soft skills кожного до рівня Strong Junior;

 • повна автоматизація процесу організації та супроводу навчання за допомогою CRM-системи - INTITA.

 

Розуміючи обов'язки початківця фронтенд-розробника, ми розробили програму інтенсивної підготовки фронтенд-розробника:

План навчальної програми:

Модуль 1. Основи HTML5. Базові поняття необхідні для створення сайтів

 • Основи розмітки

 • Поняття блочних та строчних елементів

 • Типографія

 • Знайомство з медіа елементами

 • Форми

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 2. Каскадні таблиці стилів. CSS

 • Принцип створення та роботи каскадних таблиць стилів

 • Класи та селектори. Синтаксис та правила застосування

 • Базові стилі тексту

 • Верстка сайту за допомогою Flexbox та Grid

 • Адаптивна верстка

 • Медіа запити. Створення анімації

 • Bootstrap - css фреймворк

 • Предпроцесор SCSS. Основні поняття та принцип роботи 

 • Практика + домашнє завдання

Індивідуальний проєкт - Landing Page
  Модуль 3. Основи програмування на JavaScript.

 • Введення в JavaScript, історія та специфікації

 • Структура коду, особливості написання коду

 • Змінні, типи даних в JavaScript

 • Оператори

 • Вирази та інструкції

 • Строгий режим “use strict”

 • Перетворення типів

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 4. Керуючі конструкції

 • Поняття циклу, призначення циклів

 • Цикл while

 • Оператори інкремента і декремента

 • Цикл  do while

 • Цикл for

 • Керуючі конструкції if - else if - else

 • Тернарний оператор

 • Мітки

 • Переривання і продовження циклу (continue, break)

 • Керуюча конструкція switch

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 5. Функції

 • Поняття функцій

 • Повернення значень

 • Області видимості

 • Параметри за замовчуванням

 • Spred та rest опертори функції

 • Анонімна функція

 • Замикання

 • Рекурсія

 • Стрілкова функція

 • Function expression та function declaration

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 6. Об'єкти та масиви

 • Об'єктний тип: Об'єкт (Object)

 • Властивості об'єкта

 • Методи об'єкта

 • Методи функцій

 • Оператор this

 • Конструктор об’єкта, створення об’єкта через new

 • Цикли for-in та for-of

 • Об'єктний тип: Масив (Array)

 • Цикли forEach, map, some, find та інші із специфікації EcmaScript 6

 • Властивість і методи масиву

 • Вбудований об'єкт Math

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 7. Використання об'єктів JavaScript

 • Властивості і методи об'єкта Number

 • Властивості та методи глобального об'єкта

 • Властивість і методи об'єкта String

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 8. Регулярні вирази

 • Поняття регулярного виразу

 • Поняття шаблону і прапора

 • Символьні класи

 • Символи початку і кінця рядка

 • Спеціальні символи та екранування

 • Набори та діапазони

 • Квантифікатори

 • Альтерантива або (|)

 • Функції для роботи з регулярними виразами

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 9. Об'єктно-орієнтоване програмування

 • Конструктори об'єктів

 • Прототипи

 • Методи об'єкта

 • Об'єкт Date

 • Об'єкт Error

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 10. Об'єктна модель браузера

 • Об'єктна модель браузера

 • Об'єкт Window

 • Об'єкт Navigator

 • Об'єкт Screen

 • Об'єкт History

 • Об'єкт Location

 • Об'єкт Document

 • HTML-колекції

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 11. Робота з функціями

 • Поняття та робота Event Emmiter

 • Синтаксис new Function

 • Функції SetInterval() та SetTimeout()

 • Поняття контекста функції

 • Методи call() bind() та apply()

 • Використання стрілкової функції

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 12. Опрацювання помилок

 • Конструкція try…catch

 • Оператор throw

 • Конструкція try…catch…finally

 • Користувацькі помилки

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 13. Використання елементів HTML

 • Властивості та методи елемента Form

 • Властивості та методи елемента Input

 • Властивості та методи елемента TextArea

 • Властивості та методи елемента Select

 • Властивості та методи елемента Option

 • Властивості та методи елемента Image

 • Властивості та методи елемента Table

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 14. Об'єктна модель документа: DOM

 • Document Object Model (DOM)

 • Типи вузлів

 • Зв'язки між об'єктами

 • Властивості і методи інтерфейсу Node

 • Властивості і методи інтерфейсу Element

 • Властивості і методи інтерфейсу Document

 • Нестандартні властивості та методи HTML-елементів

 • Властивості та методи колекції styleSheets

 • Практика + домашнє завдання

  Модуль 15. Події та їх обробка

 • Список подій

 • Моделі подій

 • Призначення обробників подій

 • Робота з обробником подій

 • Отримання посилання на подію

 • Скасування дій за замовчуванням

 • Кросбраузерності властивості події

 • Отримання посилання на елемент

 • Використання фази спливання подій

 • Скасування спливання події

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 16. AJAX

 • Поняття AJAX

 • Об’єкт XMLHttpRequest та його використання

 • Створення запиту та отримання відповіді

 • JSON формат

 • Функції роботи з JSON форматом

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 17. Promise та Async/Await

 • Callback функції

 • Об'єкт Promise та його використання

 • Використання async/await

 • Практика+ домашнє завдання

Модуль 18. Gulp. Інструмент для автоматизації процесу розробки

 • Загальні принципи роботи

 • Установка та створення проекту

 • Практика + домашнє завдання

Модуль 19. VueJS

 • VueJS основи

 • Використання CLI&WebPack в VueJS

 • Темплейти

 • Компоненти

 • Дані у компонентах

 • Методи компонента

 • Події

 • Публікація компонента

 • Computed

 • Спостереження за змінами

 • Життевий цикл компонента

 • Динамічна стилізація

 • Підходи до роботи з компонентами

 • Проект для закріплення знань

 • Роутінг

 • Робота з формами

 • Плагіни

 • Ajax запити

 • Валідація

 • Огляд Vuetify

 • Глобальне сховище(Vuex)

 • Тестування

Модуль 20. Git. Розподілена система керування та контролю версій файлів

 • Основні поняття

 • Початок роботи з Git

 • Базові команди

 • Практикум + домашнє завдання

Модуль 21. Інструмент для управління проектами. Знайомство з Jira

 • Короткий огляд функцій Jira.

 • Практикум + домашнє завдання

 • Взаємодія з тестувальниками, проджект-менеджерами, веб-дизайнерами

Модуль 22. Командний проєкт

 • Ініціалізація проєкту

 • Робота з ТЗ разом з дизайнерами, тестувальниками та проджект-менеджерами

 • Аналіз дизайну

 • Ініціалізація проекту на Git

 • Розробка

 • Деплой на сервер

Модуль 23. Підготовка та супровід до працевлаштування

 • Побудова індивідуального плану успішної ІТ кар’єри

 • Від резюме до персонального портфоліо

 • Джерела пошуку вакансій

 • Дослідження потреб працедавців та тенденцій ринку праці

 • Підготування до співбесід різних типів. Стресове інтерв'ю

 • Основи самопрезентації

 • Персональний бренд

 • Персональний план кар'єри

 • Ефективний імідж в Інтернеті

 • Подальший професійний розвиток та навчання впродовж життя

 • Ефективне працевлаштування

 • Психологія успіху

 • Постановка цілей. Психологія успішного розвитку особистості

 • Успіх у житті та розвиток самооцінки

 • Підготовка до технічного інтерв’ю (практична сесія)

Модуль 24. English for Developers

 1. Telephone talks 

 2. Cell phones

 3. Writing letters

 4. Business correspondence

 5. Using the Internet 

 6. Google and questions

 7. Computer games 

 8. Applying for a job

 9. Curriculum vitae

 10. Interview

 11. How to become an excellent programmer

 12. A working day of a programmer 

 13. Famous people in IT

 14. Artificial intelligence 

 15. Communication. 

 16. Advice. How to give and receive advice. 

 17. Complaints

 18. Expressing opinions 

 19. Handling issues

 20. How to deal with a difficult client 

 21. Conflict at work

 22. Negotiations 

 23. Giving a presentation

 24. Motivation 

 25. How to be an effective team leader

 26. IT business 

 27. All about competition

 28. Job burnout 

 29. Time management

 30. Stress. How to handle with stress? 

 31. The future of Ecommerce. Trends that are changing the way we shop

 32. Advertising 

 33. Gadgets. Are modern gadgets a boon or a bane? 

 34. Smart technologies

 35. How to protect your computer 

 36. Hacking

 37. Computer ethics 

 38. How to install a computer 

 39. How does a computer make program?

 40. Software quality 

 41. Operating system

 42. What is a database? 

 43. Computer languages

 44. Frontend vs Backend

 45. What features a good website 

 46. What is SEO?

 47. A software development methodology. Agile vs Waterfall

 48. Scrum

Для відбору на навчання ми розробили спеціальні онлайн-модулі, які потенційні студенти мають пройти до старту навчання:

1. Вступ до програмування;

2. Англійська мова для початківців

3. Елементарна математика

Моніторячи проходження абітурієнтами даних онлайн модулів (швидкість, логіка виконання завдань тощо), робимо висновки про їх готовність до інтенсивного навчання (мотивація, базова підготовка, тайм-менеджмент тощо).

 

Для закріплення, поглиблення знань та навичок, які студент здобуває після кожного модулю передбачено практичне та домашнє завдання з подальшою його перевіркою та зворотнім зв’язком від викладача.

Інтенсивність навчання студента складає 4-5 разів на тиждень. Саме такий темп, на нашу думку, дає можливість студенту закріплювати здобуті навички з більшою ефективністю.

Робота на проєктах передбачає регулярні мітинги з ментором прєкту по 2 години кожна і самостійна робота студента над проєктом - 2 години щодня, 5 днів на тиждень. Разом проєктна навантаженість на студента складає - не менше 16 годин на тиждень.

Під час занять кожен студент має змогу взаємодіяти з викладачем, а також звернутись за консультацією в позаурочний час.
Протягом роботи над проектами - мітинги з ментором проєкту тричі на тиждень.

Англійська мова вивчається протягом усього курсу навчання і передбачає регулярне щоденні заняття - 2 рази на тиждень в супроводі викладача, в інші дні тижня самостійне проходження онлайн-модулів на платформі. Крім того, комунікація на командному проєкті та документація по проєкту ведуться англійською мовою.

Організація навчання протягом усього періоду максимально наближена до організації робочих процесів в ІТ-індустрії і основний акцент на виконання проєктів і роботу в команді  (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів).

Коли вивчаєш щось нове, виникає відчуття розгубленості… Можна почитати спеціалізовану літературу, подивитися відео, але без практики на реальних проєктах та комунікації з досвідченими викладачами-практиками не обійтися. 

Вінницька ІТ-Академія рекомендує обрати спеціалізований курс - Frontend Developer. Викладачі-практики з багаторічним досвідом допоможуть систематизувати знання, а практика на реальних проєктах закріпить результат від отриманих теоретичних знань. Протягом навчального періоду ви отримаєте повний комплекс знань та навиків, необхідних для отримання своєї першої роботи в ІТ-індустрії.

Увага! Вивчення англійської мови входить у вартість курсу.
   

Долучайся до мотивованої команди айтішників, які створюють якісні ІТ-продукти!
   

Реєструйся:

на офлайн навчання: https://ita.in.ua/   

на онлайн навчання: https://online.ita.in.ua/   

телефонуй: 067-431-19-21

 

І не забуваємо направляти усі свої сили і вільний час на допомогу українським захисникам! Підтримайте ініціативу Вінницької ІТ-Академії допомоги ЗСУ: https://mre.uspih.vn.ua/ Крім того, ми постійно виготовляємо патріотичні брендові футболки кошти з яких ідуть на виготовлення спеціальних сухпайків для українських захисників, які на передку - каталог футболок.

*ВАЖЛИВО - не користуйтесь російськими освітніми сервісами - список доповнюється постійно.

Ми у соцмережах:

YouTube

Facebook

Instagram

Telegram