В ІТ автоматично з Вінницькою ІТ-Академією!

З 2010 року Вінницька ІТ-Академія займається підготовкою айтішників із супроводом до працевлаштування кожного за п’ятьма основними спеціалізаціями: програмування, автоматизоване тестування, ручне тестування, веб-дизайн (UX/UI), проєктний менеджмент в ІТ.

 

Високого показника працевлаштованості ми досягаємо завдяки ефективній методиці організації навчання:

 • підготовка на вимоги ІТ-ринку і, виключно за затребуваними спеціалізаціями для початківців;

 • приблизно 20% теорії і для обдуманного її використання - 80% практики;

 • нічого зайвого - тільки необхідні для початківців знання і навички;

 • викладачі-практики, усі предмети і викладачі в контексті один одного;

 • атмосфера повноцінного занурення у реальні проєкти і мотивуюче середовище;

 • інтенсивне (4-6 днів/тиждень) навчання;

 • вивчення англійської мови протягом усього курсу підготовки (з використанням авторських онлайн-курсів та власної спеціалізованої бібліотеки;

 • спеціалізовані курси: 1) ТІ по підготовці до проходження технічного інтерв’ю, 2) з HR-ами по підготовці для проходження співбесід; 

 • організація стажування в командах (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів) на внутрішніх індустріальних проєктах для “прокачки” hard & soft skills кожного до рівня Strong Junior;

 • повна автоматизація процесу організації та супроводу навчання за допомогою CRM-системи - INTITA.

 

Розуміючи високі вимоги до початківця, ми розробили програму інтенсивної підготовки тестувальників-автоматизаторів:

План навчальної програми:

Модуль 1. Основи тестування

 • QA Engineer - хто це

 • Тестування - Що це і для чого

 • Валідація vs Верифікація

 • Принципи Тестування

 • Моделі: Інтеграційна, V - подібна, спіральна, каскадна

 • SDLC vs STLC

Модуль 2. Техніки тестування 

 • Види тестування

 • Піраміда тестування

 • Техніки Тест Дизайну

 • Тест Кейси

 • Чеклист

Модуль 3. Документація QA спеціаліста

 • Mind Map як інструмент тестування

 • MVP - що це?

 • Use case/User story 

Модуль 4. Менеджмент у тестуванні

 • Тест план/Тест Стратегія

 • Оцінювання

Модуль 5. Нефункціональне тестування

 • Postman та тестування API

 • Тестування продуктивності

Модуль 6. Selenium

 • What is Selenium? Introduction to Selenium Automation Testing

 • What is Selenium WebDriver? Difference with RC

 • How to Download & Install Selenium WebDriver

 • First Selenium Webdriver Script: JAVA Code Example

 • Locators in Selenium IDE: CSS Selector | DOM | XPath | ID

Модуль 7. Tests cases writing

 • Rewriting code from basepage_added brunch to project (no copy paste)

 • Autotests for login page for as many test cases as you can make

 • HeaderPage.class

 • RegistrationPage.class

 • Page Object and Page Factory pattern 

 • The difference between / and // in xpath for nested locators

 • String.format and how it can be used for locators writing

 • Cover your RegistrationPage test cases with autotests

 • Create YourStorePage.class

 • Make locators in this class using Page Factory Pattern 

 • Add methods to work with YourStorePage

Модуль 8. Cucumber

 • Cucumber scenarios in feature files and registration step definitions  for Registration page 

 • Write test cases for Your Store Page

 • Enlarge yourStorePage.class with xpathes and methods to work with this page 

 • To create steps for registration form using 

  • Enum approach

  • DataTable approach

 • To refactor your code - delete unused code 

 • To cover all test cases with autotests

 • Test cases for Cart 

 • What maven commands can be added with cucumber except tags (Dcucumber.options)

 • Approach with .properties file and it’s implementation

 • Command line with change of properties 

 • Implicit, Explicit and Fluent waiters 

 • Allure reporter

 • Review your autotests if they are written correctly (e.g Assertions)

Модуль 9.  Jenkins

Модуль 10. JSON

 • POJO Deserialization of JSON

 • Trello account and get Key and Token

 • Hide base url in .spec and call it in the tests

 • API test to delete created job

 

 • Run your api tests

 • Hide base url in .spec and call it in the tests

 • Hide auth 

 • Make a precondition for test - do api call to get all the board and then delete them 

 • To make API tests:

  • To create a list on the board

  • To create a card

  • To change it’s color

  • Create a checklist in it

  • Add a comment to the card

  • Delete a card

Модуль 11. Java Core (може бути також Python)

 • JDK, JVM, Java Installation

 • Code conventions

 • Data types: primitive and reference

 • Class and object

 • Constructor, static

 • Methods: Declaring and calling methods; Parameters and parameter passing techniques; Return the results of the methods. Overload

 • Introduction to Java OOP. Data Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Override; Multiple Inheritance.Access modifiers, getters and setters

 • Array: creation, using, sorting

 • Enum

 • Control flow: if, switch, for, for-each, while

 • Collections: List (ArrayList, LinkedList), Map, Set

 • Checked and unchecked exceptions: try, catch, throw, finally

 • Abstract class & interface.

 • Composition & aggregation

 • Composition vs Inheritance (has-a, is-a)

 • Java 8: Stream API, Lambda, Optional, DateTime Api

 • Multithreading: synchronized, volatile, ThreadLocal

 • KISS

 • DRY(DIE)

 • YAGNI

 • SOLID

Модуль 12. Design for QA’s

Figma

 • Інтерфейс Figma

 • Інструменти Figma

 • Прототипування сайту у Figma

 • Робота зі статичними елементами

 • Компоненти, як правильно робити компоненти

 • Сітка, направляючі, кратність 8

 • Оверлей і автолайаут

 • Анімація у Figma

UX/UI

 • Що таке UX/UI

 • User Map Flow. Малюємо переходи на сайті/додатку

 • Описуємо User Case

 • Программа X-mind. Створюємо карту переходів та карту сайту

Модуль 13. Frontend

Основи HTML5. Базові поняття необхідні для створення сайтів

 • Основи розмітки

 • Поняття блочних та строчних елементів

 • Типографія

 • Знайомство з медіа елементами

 • Форми

 • Практика + домашнє завдання

Каскадні таблиці стилів. CSS

 • Принцип створення та роботи каскадних таблиць стилів

 • Класи та селектори. Синтаксис та правила застосування

 • Базові стилі тексту

 • Верстка сайту за допомогою Flexbox та Grid

 • Адаптивна верстка

 • Медіа запити. Створення анімації

 • Bootstrap - css фреймворк

 • Предпроцесор SCSS. Основні поняття та принцип роботи 

 • Практика + домашнє завдання

Індивідуальний проєкт - Landing Page

Модуль 14. Бази даних

Основні поняття

 • призначення бази даних

 • Основні поняття баз даних і систем управління базами даних

 • взаємодія СУБД з програмами

 • класифікація БД і функції СУБД

 • трирівнева модель організації БД

 • моделі даних (інфологічна, даталогічна, фізична)

 • ієрархічна модель представлення даних

 • мережева модель представлення даних

 • реляційна модель представлення даних

 • постреляційна модель представлення даних

 • багатовимірна модель представлення даних

 • об'єктно-орієнтована модель представлення даних

 • СУБД на основі інвертованих файлів

 • фізичний рівень зберігання даних та файлові системи

 • типи даних

 • термінологія БД

Структура реляційних баз даних

 • Відношення, атрибут, домен, кортеж, степінь, кардинальність

 • реляційна база даних, властивості відношень, ключі

Операції реляційної алгебри

 • Проекція

 • селекція

 • декартовий добуток

 • об’єднання

 • різниця

 • претин

 • З’єднання

Введення в SQL

 • Загальні відомості про мову SQL

 • команди модифікації даних

 • отримання даних з таблиць

Зв’язування відношень

 • кластеризація в базах даних

 • зв’язування таблиць

 • контроль цілісності зв’язків

Знайомство з СУБД MySQL

 • Основні характеристики MySQL

 • Інсталяція MySQL під Windows

 • опції налаштувань та

 • робота з командною стрічкою MySQL

 • DDL і DML в SQL

 • команди встановлення превілегій

 • створення, видалення, зміна та використання бази даних MySQL

SQL. Основні команди

 • робота з таблицями MySQL

 • створення таблиць MySQL

 • видалення таблиць MySQL

 • зміна таблиць MySQL

 • Кодування таблиць в консолі MySQL

 • Робота з таблицями MySQL за допомогою консолі.

 • Підключення до БД.

 • Перегляд усіх доступних БД для користувача.

 • Перегляд та вибір БД. Особливості роботи із запитами в консолі

 • типи данних в MySQL

 • Вимоги до пам’яті для різних типів стовпців

 • команди DML

 • вставка данних в таблиці MySQL

 • видалення даних з таблиці MySQL

 • зміна данних в таблицях MySQL

SQL. Основи роботи, Частина 2

 • Вибірка даних з таблиці MySQL

 • Агрегуючі функції

 • Вибірка даних з кількох (2-х 3-х) таблиць

 • Основні помилки при неправильному звязуванні кількох таблиць

 • Використання Аліасів до таблиць та колонок. Робота з аліасами

 • Об`єднання кількох запитів в один за допомогою UNION

 • Використання додаткових запитів у запитах

 • Використання конструкції CASE у запитах на вибірку даних

Нормалізація відношень

 • JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN

 • багатотабличні запити

З’єднання таблиць

 • Adjacency List модель

 • Версійність даних

 • Використання функції Update для оновлення даних

 • Використання функції Insert

 • Використання конструкції Insert Select

 • Використання функції Delete для видалення даних

 • перетворення таблиць та створення скриптів для редагування структури БД

Багатокористувацький доступ до даних

 • Транзакції

 • Рівні транзакцій

 • Блокування

Захист даних в БД

 • Забезпечення цілісності, безпеки даних

 • Захист від несанкціонованого доступу

Оптимізація реляційних запитів

 • Методи оптимізації

Stored procedures

 • Stored procedure

 • тригери

 • Представлення

Модуль 15. Інструмент для управління проектами

 • TestRail & Jira

 • Дефекти та написання баг-репортів

 • Priority vs Severity в баг-репортах

 

Модуль 16. Методології розробки програмного забезпечення

 • Waterfall Vs. Agile. 

 • Agile Vs Scrum. Тестування у Scrum

 • Scrum Vs. Kanban

Модуль 17. Git. Розподілена система керування та контролю версій файлів

 • Основні поняття

 • Початок роботи з Git

 • Базові команди

 • Практикум + домашнє завдання

Модуль 18. Командний проєкт

 • Написання ТЗ разом з дизайнерами, розробниками та проджект-менеджерами

 • Аналіз дизайну

 • Підготовка Тест плану

 • Створення Use cases/Test cases відповідно до ТЗ

 • Перевірка виконаних задач

Модуль 19. Підготовка та супровід до працевлаштування

 • Побудова індивідуального плану успішної ІТ кар’єри

 • Від резюме до персонального портфоліо

 • Джерела пошуку вакансій

 • Дослідження потреб працедавців та тенденцій ринку праці

 • Підготування до співбесід різних типів. Стресове інтерв'ю

 • Основи самопрезентації

 • Персональний бренд

 • Персональний план кар'єри

 • Ефективний імідж в Інтернеті

 • Подальший професійний розвиток та навчання впродовж життя

 • Ефективне працевлаштування

 • Психологія успіху

 • Постановка цілей. Психологія успішного розвитку особистості

 • Успіх у житті та розвитoк самооцінки

 • Підготовка до технічного інтерв’ю (практична сесія)

Модуль 20. English for QAs

 1. Netiquette. How do I behave online   (negative prefixes)

 2. Telephone talks. Cell phones

 3. Writing letters

 4. Business correspondence

 5. Using the Internet

 6. Social networking sites. Facebook.Google and questions

 7. Computer games

 8. Applying for a job

 9. Curriculum vitae

 10. CV

 11. Interview. 

 12. Communication. 

 13. Advice. How to give and receive advice

 14. Complaints

 15. Handling issues

 16. Conflict at work

 17. How to build effective relationships in the workplace

 18. Team building.Corporate culture

 19. Motivation

 20. Time management

 21. IT business

 22. E-commerce

 23. Complex object

 24. Advertising

 25. Outsourcing vs. Outstaffing. Basic features  

 26. Your Hard and Soft Skills. 

 27. Proactivity vs. Reactivity – not simply buzzwords!  

 28. Developing your self-presentation skills. Working on a structured talk. 

 29. CV construction. 

 30. HR interview preparation. 

 31. Newcomer’s survival vocabulary

 32. Jobs in IT. 

 33. Cutting-edge languages you need to be familiar with 

 34. Working in a Team. Do you think you can? 

 35. Starting your career path abroad: reviewing possible conditions and glossary. 

 36. Agile: basic notions.   

 37. So You Want To Be A QA Professional?

 38. Functional Testing. Types. Graphical user interface testing

 39. Automatization principles understanding

 40. Test cases development template samples 

 41. How to Write a Test Plan Document from Scratch 

 42. General Tips on How to Estimate Testing Efforts 

 43. Business Analysis

 44. Test Results Analysis and Reporting

 45. Programming languages

 46. Creating a website.  HTML. CSS

 47. Operating systems

 48. What is a Database?

 

Для відбору на навчання ми розробили спеціальні онлайн-модулі, які потенційні студенти мають пройти до старту навчання:

1. Вступ до програмування

2. Англійська мова для початківців

3. Елементарна математика

Моніторячи проходження абітурієнтами даних онлайн модулів (швидкість, логіка виконання завдань тощо), робимо висновки про їх готовність до інтенсивного навчання (мотивація, базова підготовка, тайм-менеджмент тощо).

Для закріплення, поглиблення знань та навичок, які студент здобуває після кожного модулю передбачено практичне та домашнє завдання з подальшою його перевіркою та зворотнім зв’язком від викладача.

Інтенсивність навчання студента складає 4-5 разів на тиждень. Саме такий темп, на нашу думку, дає можливість студенту закріплювати здобуті навички з більшою ефективністю.

Робота на проєктах передбачає регулярні мітинги з ментором прєкту по 2 години кожна і самостійна робота студента над проєктом - 2 години щодня, 5 днів на тиждень. Разом проєктна навантаженість на студента складає - не менше 16 годин на тиждень.

Під час занять кожен студент має змогу взаємодіяти з викладачем, а також звернутись за консультацією в позаурочний час.
Протягом роботи над проектами - мітинги з ментором проєкту тричі на тиждень.

Англійська мова вивчається протягом усього курсу навчання і передбачає регулярне щоденні заняття - 2 рази на тиждень в супроводі викладача, в інші дні тижня самостійне проходження онлайн-модулів на платформі. Крім того, комунікація на командному проєкті та документація по проєкту ведуться англійською мовою.

Організація навчання протягом усього періоду максимально наближена до організації робочих процесів в ІТ-індустрії і основний акцент на виконання проєктів і роботу в команді  (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів).

Коли вивчаєш щось нове, виникає відчуття розгубленості… Можна почитати спеціалізовану літературу, подивитися відео, але без практики на реальних проєктах та комунікації з досвідченими викладачами-практиками не обійтися.

Вінницька ІТ-Академія рекомендує обрати спеціалізований курс - Automation QA Engineer.

Викладачі-практики з багаторічним досвідом допоможуть систематизувати знання, а практика на реальних проєктах закріпить результат від отриманих теоретичних знань. Протягом навчального періоду ви отримаєте повний комплекс знань та навичок, необхідних для отримання своєї першої роботи в ІТ-індустрії.

Увага! Вивчення англійської мови входить у вартість курсу.
   

Долучайся до мотивованої команди айтішників, які створюють якісні ІТ-продукти!  

Реєструйся:

на офлайн навчання: https://ita.in.ua/   

на онлайн навчання: https://online.ita.in.ua/   

телефонуй: 067-431-19-21

 

І не забуваємо направляти усі свої сили і вільний час на допомогу українським захисникам! Підтримайте ініціативу Вінницької ІТ-Академії допомоги ЗСУ: https://mre.uspih.vn.ua/ Крім того, ми постійно виготовляємо патріотичні брендові футболки кошти з яких ідуть на виготовлення спеціальних сухпайків для українських захисників, які на передку - каталог футболок.

*ВАЖЛИВО - не користуйтесь російськими освітніми сервісами - список доповнюється постійно.

Ми у соцмережах:

YouTube

Facebook

Instagram

Telegram