Java-розробник - інтенсивний курс від Вінницької ІТ-Академії!

З 2010 року Вінницька ІТ-Академія займається підготовкою айтішників із супроводом до працевлаштування кожного за п’ятьма основними спеціалізаціями: програмування, автоматизоване тестування, ручне тестування, веб-дизайн (UX/UI), проєктний менеджмент в ІТ.

 

Високого показника працевлаштованості ми досягаємо завдяки ефективній методиці організації навчання:

 • підготовка на вимоги ІТ-ринку і, виключно за затребуваними спеціалізаціями для початківців;

 • приблизно 20% теорії і для обдуманного її використання - 80% практики;

 • нічого зайвого - тільки необхідні для початківців знання і навички;

 • викладачі-практики, усі предмети і викладачі в контексті один одного;

 • атмосфера повноцінного занурення у реальні проєкти і мотивуюче середовище;

 • інтенсивне (4-6 днів/тиждень) навчання;

 • вивчення англійської мови протягом усього курсу підготовки (з використанням авторських онлайн-курсів та власної спеціалізованої бібліотеки;

 • спеціалізовані курси: 1) ТІ по підготовці до проходження технічного інтерв’ю, 2) з HR-ами по підготовці для проходження співбесід; 

 • організація стажування в командах (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів) на внутрішніх індустріальних проєктах для “прокачки” hard & soft skills кожного до рівня Strong Junior;

 • повна автоматизація процесу організації та супроводу навчання за допомогою CRM-системи - INTITA.

 

Розуміючи високі вимоги до початківця Java-розробника, ми розробили програму інтенсивної підготовки Java-розробника:

План навчальної програми:

Модуль 1. Java Core

 • Jdk, Jre, Jvm

 • Class path,  jar

 • Run java program from cmd

 • Типи даних

 • Java Memory model

 • Оператори

 • Умовні конструкції

 • Цикли

 • Масиви

 • Enum

 • Object class

 • Checked/unchecked exception

 • Try-catch-finally

 • Try with resource

 • Multi-catch exception

Модуль 2. Алгоритми і структури даних

 • Алгоритми сортування

 • Алгоритми пошуку

 • Big O notation О(n)

 • Queue

 • Stack

 • Linkedlist

 • HashTable

 • Heap

 • Tree

Модуль 3. OOP

 • Class, field, method, constructor, static, final, access modifiers, interface, abstract class

 • Abstraction

 • Inheritance

 • Polymorphism

 • Encapsulation

 • SOLID

 • Inner/static nested/local/anonymous classes

 • Object class

 • Annotations 

 • Association

 • Composition

 • Agregation

 • Wrappers

 • Immutable objects

Модуль 4. String handling

 • String

 • StringBuilder

 • StringBuffer

 • Pattern

 • Matcher

 • Date and number internalization

 • Coding symbols

 • Locale

 • ResourceBundle

Модуль 5. Information handling

 • Input/Output streams

 • InputStream, OutputStream

 • Reader, Writer, Scanner, Serializable, Extrealizable

Модуль 6. Collections

 • List

 • Set

 • Queue

 • Map

 • Comparator

 • Comparable

 • equals-hashCode contract

Модуль 7. Java8

 • Stream API

 • Lambda

 • Function interface

 • Optional

Модуль 8. Thread

 • Creating

 • State

 • Lifecycle

 • Synchronization

 • Java.util.concurrent.locks

 • Java.util.concurrent.atomics

 • Concurrent collections

Модуль 9. Clean code

 • Main principles

 • DRY, KISS

Модуль 10. Design Patterns

 • GoF

 • MVC

 • GRASP…

Модуль 11. Logging

 • Slf4j

 • Logback

Модуль 12. Git /Svn

Модуль 13. Maven / Gradle

Модуль 14. Tests

 • Junit

 • Mockito

Модуль 15. XML/JSON

 • DTD

 • Schema XSD

 • DOM

 • SAX/StAX parser

 • GSON

 • Jackson

Модуль 16. SQL

 • ACID

 • Normalization

 • DDL, DML, DCL, TCL

Модуль 17. JDBC

 • Driver

 • Connection

 • Statement

 • ResultSet

 • Pool

 • Abstract factory

 • DAO

 • ACID

 • Isolation levels

Модуль 18. Java EE specification

 • Java Beans

 • CDI

 • JAX-RS

 • Servlets

 • Interceptors, filters

 • JPA

 • Batch, Transaction

Модуль 19. Eclipse microprofile

Модуль 20. Spring framework 

Модуль 21. Micro service architecture

Модуль 22. Pet project

Модуль 23. Бази даних

Основні поняття

 • призначення бази даних

 • Основні поняття баз даних і систем управління базами даних

 • взаємодія СУБД з програмами

 • класифікація БД і функції СУБД

 • трирівнева модель організації БД

 • моделі даних (інфологічна, даталогічна, фізична)

 • ієрархічна модель представлення даних

 • мережева модель представлення даних

 • реляційна модель представлення даних

 • постреляційна модель представлення даних

 • багатовимірна модель представлення даних

 • об'єктно-орієнтована модель представлення даних

 • типи даних

 • термінологія БД

Структура реляційних баз даних

 • Відношення, атрибут, домен, кортеж, степінь, кардинальність

 • реляційна база даних, властивості відношень, ключі

Операції реляційної алгебри

 • Проекція

 • селекція

 • декартовий добуток

 • об’єднання

 • різниця

 • претин

 • З’єднання

Введення в SQL

 • Загальні відомості про мову SQL

 • команди модифікації даних

 • отримання даних з таблиць

Індексація

 • Поняття ключа

 • структура зберігання даних

 • індексація

 • способи організації індексів

Зв’язування відношень

 • кластеризація в базах даних

 • зв’язування таблиць

 • контроль цілісності зв’язків

SQL. Основи роботи, Частина 1

 • Ненормальна форма

 • 1НФ, аномалії, функціональні незалежності

 • 2НФ

 • 3НФ

Знайомство з СУБД MySQL

 • Основні характеристики MySQL

 • Інсталяція MySQL під Windows

 • опції налаштувань та

 • робота з командною стрічкою MySQL

 • DDL і DML в SQL

 • команди встановлення превілегій

 • створення, видалення, зміна та використання бази даних MySQL

SQL. Основні команди

 • робота з таблицями MySQL

 • створення таблиць MySQL

 • видалення таблиць MySQL

 • зміна таблиць MySQL

 • Або

 • Створення, видалення та зміна таблиць за допомогою СКБД власноруч або за допомогою запиту

 • Кодування таблиць в консолі MySQL

 • Робота з таблицями MySQL за допомогою консолі

 • Підключення до БД

 • Перегляд усіх доступних БД для користувача

 • Перегляд та вибір БД. Особливості роботи із запитами в консолі

 • типи данних в MySQL

 • Вимоги до пам’яті для різних типів стовпців

 • команди DML

 • вставка данних в таблиці MySQL

 • видалення даних з таблиці MySQL

 • зміна данних в таблицях MySQL

SQL. Основи роботи, Частина 2

 • Вибірка даних з таблиці MySQL

 • Агрегуючі функції

 • Вибірка даних з кількох (2-х 3-х) таблиць

 • Основні помилки при неправильному звязуванні кількох таблиць

 • Використання Аліасів до таблиць та колонок. Робота з аліасами

 • Об`єднання кількох запитів в один за допомогою UNION

 • Використання додаткових запитів у запитах

 • Використання конструкції CASE у запитах на вибірку даних

Нормалізація відношень

 • JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN

 • багатотабличні запити

З’єднання таблиць

 • Adjacency List модель

 • Версійність даних

 • Використання функції Update для оновлення даних

 • Використання функції Insert

 • Використання конструкції Insert Select

 • Використання функції Delete для видалення даних

 • перетворення таблиць та створення скриптів для редагування структури БД

Багатокористувацький доступ до даних

 • Транзакції

 • Блокування

Захист даних в БД

 • Забезпечення цілісності, безпеки даних

 • Захист від несанкціонованого доступу

Оптимізація реляційних запитів

 • Методи оптимізації

Stored procedures

 • Stored procedure

 • тригери

 • Представлення

Проектування БД

 • Етапи проектування

 • Інфологічне проектування

 • Логічне проектування

 • Фізичне проектування

 • Особливості проектування реляційних БД

Модуль 24. Git. Розподілена система керування та контролю версій файлів

 • Основні поняття

 • Початок роботи з Git

 • Базові команди

 • Практикум + домашнє завдання

Модуль 25. Інструмент для управління проектами. Знайомство з Jira

 • Короткий огляд функцій Jira.

 • Практикум + домашнє завдання

 • Взаємодія з тестувальниками, проджект-менеджерами, веб-дизайнерами

Модуль 26. Командний проєкт

 • Ініціалізація проєкту

 • Робота з ТЗ разом з дизайнерами, тестувальниками та проджект-менеджерами

 • Аналіз дизайну

 • Ініціалізація проекту на Git

 • Розробка

 • Деплой на сервер

Модуль 27. Підготовка та супровід до працевлаштування

 • Побудова індивідуального плану успішної ІТ кар’єри

 • Від резюме до персонального портфоліо

 • Джерела пошуку вакансій

 • Дослідження потреб працедавців та тенденцій ринку праці

 • Підготування до співбесід різних типів. Стресове інтерв'ю

 • Основи самопрезентації

 • Персональний бренд

 • Персональний план кар'єри

 • Ефективний імідж в Інтернеті

 • Подальший професійний розвиток та навчання впродовж життя

 • Ефективне працевлаштування

 • Психологія успіху

 • Постановка цілей. Психологія успішного розвитку особистості

 • Успіх у житті та розвиток самооцінки

 • Підготовка до технічного інтерв’ю (практична сесія)

 Модуль 28. English for Developers

 1. Telephone talks 

 2. Cell phones

 3. Writing letters

 4. Business correspondence

 5. Using the Internet 

 6. Google and questions

 7. Computer games 

 8. Applying for a job

 9. Curriculum vitae

 10. Interview

 11. How to become an excellent programmer

 12. A working day of a programmer 

 13. Famous people in IT

 14. Artificial intelligence 

 15. Communication. 

 16. Advice. How to give and receive advice. 

 17. Complaints

 18. Expressing opinions 

 19. Handling issues

 20. How to deal with a difficult client 

 21. Conflict at work

 22. Negotiations 

 23. Giving a presentation

 24. Motivation 

 25. How to be an effective team leader

 26. IT business 

 27. All about competition

 28. Job burnout 

 29. Time management

 30. Stress. How to handle with stress? 

 31. The future of Ecommerce. Trends that are changing the way we shop

 32. Advertising 

 33. Gadgets. Are modern gadgets a boon or a bane? 

 34. Smart technologies

 35. How to protect your computer 

 36. Hacking

 37. Computer ethics 

 38. How to install a computer 

 39. How does a computer make program?

 40. Software quality 

 41. Operating system

 42. What is a database? 

 43. Computer languages

 44. Frontend vs Backend

 45. What features a good website 

 46. What is SEO?

 47. A software development methodology. Agile vs Waterfall

 48. Scrum

 

Для відбору на навчання ми розробили спеціальні онлайн-модулі, які потенційні студенти мають пройти до старту навчання:

1. Вступ до програмування;

2. Англійська мова для початківців

3. Елементарна математика

Моніторячи проходження абітурієнтами даних онлайн модулів (швидкість, логіка виконання завдань тощо), робимо висновки про їх готовність до інтенсивного навчання (мотивація, базова підготовка, тайм-менеджмент тощо).

 

Для закріплення, поглиблення знань та навичок, які студент здобуває після кожного модулю передбачено практичне та домашнє завдання з подальшою його перевіркою та зворотнім зв’язком від викладача.

Інтенсивність навчання студента складає 5-6 разів на тиждень. Саме такий темп, на нашу думку, дає можливість студенту закріплювати здобуті навички з більшою ефективністю.

Робота на проєктах передбачає регулярні мітинги з ментором прєкту по 2 години кожна і самостійна робота студента над проєктом - 2 години щодня, 5 днів на тиждень. Разом проєктна навантаженість на студента складає - не менше 16 годин на тиждень.

Під час занять кожен студент має змогу взаємодіяти з викладачем, а також звернутись за консультацією в позаурочний час.
Протягом роботи над проектами - мітинги з ментором проєкту тричі на тиждень.

Англійська мова вивчається протягом усього курсу навчання і передбачає регулярне щоденні заняття - 2 рази на тиждень в супроводі викладача, в інші дні тижня самостійне проходження онлайн-модулів на платформі. Крім того, комунікація на командному проєкті та документація по проєкту ведуться англійською мовою.

Організація навчання протягом усього періоду максимально наближена до організації робочих процесів в ІТ-індустрії і основний акцент на виконання проєктів і роботу в команді  (з програмістів, тестувальників, веб-дизайнерів та проджект-менеджерів).

Коли вивчаєш щось нове, виникає відчуття розгубленості… Можна почитати спеціалізовану літературу, подивитися відео, але без практики на реальних проєктах та комунікації з досвідченими викладачами-практиками не обійтися.

Вінницька ІТ-Академія рекомендує обрати спеціалізований курс - Java-розробник.

Викладачі-практики з багаторічним досвідом допоможуть систематизувати знання, а практика на реальних проєктах закріпить результат від отриманих теоретичних знань. Протягом навчального періоду ви отримаєте повний комплекс знань та навичок, необхідних для отримання своєї першої роботи в ІТ-індустрії.

Увага! Вивчення англійської мови входить у вартість курсу.

Долучайся до мотивованої команди айтішників, які створюють якісні ІТ-продукти!

Реєструйся:

на офлайн навчання: https://ita.in.ua/   

на онлайн навчання: https://online.ita.in.ua/   

телефонуй: 067-431-19-21

 

І не забуваємо направляти усі свої сили і вільний час на допомогу українським захисникам! Підтримайте ініціативу Вінницької ІТ-Академії допомоги ЗСУ: https://mre.uspih.vn.ua/ Крім того, ми постійно виготовляємо патріотичні брендові футболки кошти з яких ідуть на виготовлення спеціальних сухпайків для українських захисників, які на передку - каталог футболок.

*ВАЖЛИВО - не користуйтесь російськими освітніми сервісами - список доповнюється постійно.

 

Ми у соцмережах:

YouTube

Facebook

Instagram

Telegram