Елементи вищої математики

Оцінка:

Заняття модуля

Автор контента

Юрій Ігорович Мітюшкін
permmemo@gmail.com

Автор контента, Викладач

Ірина Анатоліївна Канєва
kaneva.ita@gmail.com

Автор контента

Ольга Трохимчук
oli4katrohumchyck@gmail.com
Skype: war_of_spring

Автор контента, Викладач

Галина Кривобока
galinakryvoboka@gmail.com