Логіка та алгоритмізація

Оцінка:

Заняття модуля

Автор контента

Ірина Анатоліївна Канєва
kaneva.ita@gmail.com

Автор контента, Викладач

Ольга Трохимчук
oli4katrohumchyck@gmail.com
Skype: war_of_spring

Автор контента, Викладач

Олександр Пашківський
paskivskijoleksandr@gmail.com