Онлайн навчання на платформі INTITA

Оцінка:

Заняття модуля

Автор контента, Викладач

Ольга Трохимчук
oli4katrohumchyck@gmail.com
Skype: war_of_spring